Είμαι βαθιά εντυπωσιασμένος με τον σχεδιαστή του σύμπαντος. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορούσα ποτέ μου έστω και να προσεγγίσω τη δική του καλή δουλειά.

Buckminster Fuller (1895-1983)

EMOTIONAL AWAKENING

INSPIRATION DESIGN GROUP
DISCOVER MORE

CONTACT

GENERAL INFORMATION

info@kinoussis.gr

TECHNICAL DEPARTMENT

technical@kinoussis.gr

ACCOUNTING DEPARTMENT

accounting@kinoussis.gr

MARKETING DEPARTMENT

marketing@kinoussis.gr

SHOWROOM

Lavrio Technological and Cultural Park (LTCP)
French Mining Company Complex
Athens - Lavrion Avenue | GR 195 00, Lavrion, Greece

FIND US